متن مختصر و مفید شکایت

متن مختصر و مفید شکایت

با توجه به درخواست گروهی از شما اعضای محترم، نمونه متن شكايت ( كه بتوسط یکی از اعضای محترم فرستاده شده است) را جهت استفاده در اینجا قرار داده ایم. از دوستانی که متن مناسب تری دارند در اینجا تقاضا می کنیم آنرا به ایمیل مدیریت این وبلاگ بفرستند

رياست محترم دادسراي ناحيه (6) خارك

موضوع: شکایت از تعاونی مسكن اداره برق تهران به دليل عدم  تحویل زمین

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اينجانب ……….. به شماره شناسنامه ….. صادره از ….. در سال….. اقدام به خريد وكالتي يك قطعه زمين به مساحت 220 متر از فاز 5 بلوک … شهرك جديد هشتگرد، داراي سند منگوله دار مشاع به شماره ثبت ….. و كارت عضويت شماره ….. نمودم . ضمنا پس از خريد و ثبت محضري با مراجعه به دفتر تعاوني و پرداخت مبالغي جهت انتقال عضويت، مدارك را به تاييد تعاوني رسانده و برگه عضويت بنام اينجانب ثبت و صادر شد. مشتکی عنهم متعهد بر تحویل قطعه زمین مربوطه و انجام خيابان كشي، جدول بندي ، اخذ جواز ساخت از شهرداري و……گردیده بود. ولي متاسفانه تا کنون پس از گذشت سالها، شرکت تعاونی مسکن اداره برق به بهانه هایی از تحویل زمین مربوطه که حق قانونی و شرعی اینجانب است سر باز زده و اخیرا هم کاشف بعمل آمده که مشتکی عنهم باعدم تحویل زمینهای مربوطه به مالکان واقعی مبادرت به سودجويی نموده است. لذا ضمن خواستار رسیدگی و مجازات متهمان بعنوان مفسد اقتصادی و فی الارض، تقاضای اعمال قانون و تحویل قطعه زمین اینجانب  در اسرع زمان را از قوه محترم قضائیه دارم. كپي مدارك (سند مشاع ، وكالت نامه هاي ثبتي و برگه عضويت) به پيوست ارائه ميگردد

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply